VVS

Projektering VVS

Vi på Ittarum VVS arbetar med projektering för rörläggning och ventilation, vi utför installationer och nya konstruktioner inom VVS-system. Med VVS-projektering får man en bra helhetsbild av behoven och kan samordna alla system. Ittarum VVS har många års erfarenhet av installationsarbete och tekniska lösningar.  Vi har en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy som vi ständigt arbetar med för att säkerställa bästa resultat.

VVS innefattar bland annat:

  • värme
  • ventilation
  • komfortkyla
  • inomhusklimat
  • sanitet
  • och mycket mer

Service och underhåll VVS

När det gäller just service och underhåll, så har vi på Ittarum VVS i Malmö en bred kunskap och en mångårig erfarenhet och kan därför komma med billiga, snabba och säkra lösningar. Vi underhåller alla typer av undercentraler samt bjuder kunden på olika tips, som man bör tänka på efter vårt besök.

Alla installationer behöver regelbunden service och underhåll därför är en av de viktigaste hörnstenarna eftervård av befintliga VVS-installationer. Med en väl genomförd VVS-projektering bygger man in att systemet är dimensionerat för dagens behov och framtida behov men även att det ska vara enkelt och smidigt att kunna serva, reglera och underhålla. Kontakta oss idag så berättar vi gärna mer.